MALIUS, spol. s r.o.
Nad Plážou 4419/27
97401 Banská Bystrica

Prevádzka:
Matušková 49, 97631 Vlkanová

ICO: 31610731
DIC: 2021110135
IC DPH: SK 2021110135
Prima Banka Číslo účtu: 1240982001/5600

Novinky

Kontaktujte nás

© 2013 MALIUS, spol. s r.o. - všetky práva vyhradené